Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Lokalizacja

województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź
miejscowość: Łódź

Informacje

Typ szkoły / placówki: Centrum Kształcenia Praktycznego
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kopcińskiego 29
90-142 Łódź
Poczta: Łódź
telefon: 0426783378
fax: 0426780798
strona internetowa: www.wckp.lodz.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Łódź), jest to Centrum Kształcenia Praktycznego.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 3
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 7
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.74

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: łódzkie
powiat:
gmina: